סדנה להגנה עצמית
בסדנה נכיר ונלמד תכנים של הגנה עצמית, הגנה על צד שלישי והשתלטות על אירועים שלא ניתן להתחמק מהם. נלמד שחרור מאחיזה, סטים של מכות ידיים וניתוח הסיטואציה והתוקף ויצירת תגובה נכונה. הסדנה מחולקת לארבעה מפגשים בני שעתיים כל אחר.