סדנה לניהול סיכונים והתערבות פיזית
השתלמות  CONFLICT MANAGEMENT AND PHYSICAL INTERVENTION המוכרת בכל העולם, מועברת לגופים ציבוריים, צוותי אבטחה, צוותי עזרה ראשונה וחברות הייטק מובילות המעניקות את הסדנה לעובדיה. בסדנה נלמד מודלים של שיחה, לדוגמא: שיחה מול אדם תוקפני, נלמד כלים להתנהגות מונעת ולהגנה עצמית, המטרה היא לייצב ולהפחית אירועים בעלי אופי אגרסיבי ולדעת כיצד להתמודד איתם ללא שימוש בכוח ובסמכות. 
הסדנה בנויה מארבעה מפגשים, כל מפגש שלוש שעות.